Vad betyder marknadshyra?

jon-flobrant-229724-unsplash.jpg 2.86 MB

Du har säkert stött på ordet marknadshyra den senaste tiden. Det nämns i debatter om bostadsmarknaden och skrivs om i artiklar i de största dagstidningarna. Men vad är egentligen marknadshyra och vad betyder det för den enskilda hyresgästen?


Idag har vi så kallad hyresregleringar i Sverige, vilket innebär en regleringar av avtalsfriheten på bostadsmarknaden. Hyresvärdarna måste anpassa sina hyror till denna reglering och är alltså inte fria att själva sätta de hyror de vill på sin lägenheter.

Den senaste tiden har flera experter och debattörer föreslagit marknadshyror som lösningen på bostadsbristen.
Marknadshyra kallas den hyra som fastighetsägare och hyresgäst kommer överens om för ett hyresavtal, om det saknas regleringar via lagstiftning som begränsar hyran. Det innebär alltså att hyresvärden är fri att sätta vilken hyra den vill.

Marknadshyror för lägenheter i Stockholm är ett känsligt ämne som det sällan talas om i medierna trots att bostadsbristen är ett viktigt ämne som det ofta skrivs och talas om.

Många anser att om hyresregleringen försvinner och marknadshyror införs så skulle hyrorna gå upp i innerstan och kanske ner i förorterna vilket skulle medföra ökad rörlighet på bostadsmarknaden.


Den 9 september är det dags för val i Sverige, vad de olika partierna tycker om marknadshyra varierar. Här kan du se vad några av de störta partierna anser.