• Få hjälp att komma igång!
    Ring: 020-40 20 40

Stor hyresskillnad mellan innerstad och förort

innerstad-forort.jpg 33.21 KB

I Stockholm kan hyran för en genomsnittlig lägenhet variera mellan 5 600 i Skärholmen och 8 700 kronor på Kungsholmen. I Göteborg och Malmö är skillnaderna också stora enligt SCB.

Den officiella hyresstatistiken från Statistiska Centralbyrån har kritiserats av Hyresgästföreningen för att den inte visar skillnaden i hyra mellan olika delar av kommunerna. Men sådan statistik finns, åtminstone när det gäller Stockholm, Göteborg och Malmö.

Klyftorna mellan storstäderna

Statistiken från SCB visar på mycket olika genomsnittshyror i olika stadsdelar. I Stockholm är skillnaden 56 procent, i Göteborg 48 procent och i Malmö skiljer det 35 procent mellan dyraste och billigaste stadsdelen.

"- Hyresgästföreningens kritik stämmer inte. Vi har statistik för stadsdelar och även för byggår för de största kommunerna.", säger Konstantin Kalinichenko, expert på SCB. 

Samtidigt är felmarginalerna förhållandevis stora. Det innebär exempelvis att genomsnittshyran på Kungsholmen i själva verket ligger någonstans mellan 8 200 och 9 200 kronor i månaden. 

"- Visst, det gör att man inte kan jämföra hyrorna med varandra hur som helst. Man måste titta på felmarginalerna. Men om du betalar 20 procent mer än övre gränsen på intervallet, så säger det ju någonting".

Även om SCB alltså har redovisat mer detaljerad statistik än Hyresgästföreningen påstod, tycker förhandlingschef Erik Elmgren att kritiken kvarstår.

"- Den skjuter ändå väldigt brett och ger därför inte den samhällsnytta och konsumentnytta som hyresstatistik skulle kunna ha. Så länge man inte kan koppla hyresnivån till olika kvaliteter säger den oss inte särskilt mycket", säger Erik Elmgren.

Elmgren hoppas att i framtiden parterna på hyresmarknaden kan komma framåt med en gemensam offentlig hyresstatistik.

Konstantin Kalinichenko på SCB håller med om att det är många faktorer som inte fångas upp i deras hyresstatistik. Den bygger på att cirka 3 600 fastighetsägare rapporterar in de faktiska hyrorna för drygt 15 000 lägenheter i landet, alltså cirka en procent av beståndet.

"- Vill man ha en mer detaljerad statistik så ökar kostnaderna väldigt mycket", säger Konstantin

Källa: Hem&Hyra