• Få hjälp att komma igång!
    Ring: 020-40 20 40

Vad betyder sambo?

photo-1465428792730-f80a9aa81540.jpeg 3.21 MB
Många lever i samboförhållanden idag men vet inte vad det innebär och vad som händer om man bestämmer sig för att dela på sig. Såväl sambolagen som hyreslagen innehåller regler om vad som gäller vid samboförhållanden.


Vad betyder sambo?
Att var sambo med någon betyder egentligen bara att man bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. 

  • För att ett samboförhållande ska anses som stadigvarande ska det ha haft viss varaktighet eller varit menat att ha det. Man pekar i förarbetena på att man bör har bott tillsammans i minst sex månader.

  • Med parförhållande menas ett förhållande vari normalt ingår ett sexuellt förhållande.

  • Om man delar på alla vardagsgöromål i hushållet och har gemensam ekonomi har man gemensamt hushåll.


Om man vill dela på sig
När ett samboförhållande upphör ska sambornas gemensamma bostad och bohag (till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat i det gemensamma hemmet) fördelas genom bodelning, om en av samborna begär det.


Bodelning
En bodelning innebär att boet ska delas upp efter separation utifrån vissa rättsliga principer. Bodelningen ska dokumenteras i en skriftlig handling som undertecknas av samborna.
Kan man inte komma överens om att göra en bodelning eller om innehållet i den kan begära att tingsrätten utser en bodelningsman – en advokat. 


Vem får då lägenheten?
En förutsättning för att bodelningen ska omfatta lägenheten är att den har införskaffats för att användas som gemensam bostad. Om man skaffat lägenheten för att använda den som gemensam bostad har den som bäst behöver den rätt att få den. Detta oavsett vem av samborna
som står som hyresgäst på hyresavtalet.


Samboavtal
Som sambor har man möjlighet att avtala bort samlagens regler. Detta ska göras skriftligt och innebär att man kan avtala att en gemensamt införskaffad bostad och/eller gemensamt införskaffat bohag inte ska fördelas. Sådana avtal kallas samboavtal.


Källa: Hyresgästföreningen. 
Läs mer: www.hgfsydost.se/braattha/Sambo.pdf