Skydda din lägenhet från inbrott i sommar

break-in-brutal-burglar-8827.jpg 2.19 MB

Sommaren närmar sig och många ser fram emot att åka iväg på semester, men några som inte tar semester är inbrottstjuvarna. Under semesterperioden sker nästan hälften av alla inbrott. Statistiken visar att det sker fler inbrott per år i lägenheter än i villor.


Lägenhetsinbrotten fortsätter öka

Enligt en ny rapport från Bråttsförebyggande rådet (Brå)  ökade bostadsinbrotten under 2017 med 3 procent. Bakom ökningen stod lägenhetsinbrotten, som ökade med hela 9 procent, medan antalet anmälda villainbrott minskade med 1 procent. Två av tre anmälningar som inkommer till polisen gäller lägenheter.


Skydda din lägenhet mot inbrott

Lägenheter är relativt enkla att skydda från inbrott, eftersom det bara finns en väg in och ut: dörren. Bor du på bottenvåningen rekommenderas att du skydda fönstren också.
De flesta försäkringsbolag har rekommendationer för hur du bäst skyddar dig mot inbrott, här är en sammanställning av de vanligaste rekommendationerna:

1. Säkerhetsdörr och godkända lås.

En säkerhetsdörr i klass 3 eller högre är det bästa skyddet mot att inbrottstjuven kan ta sig in i lägenheten genom att bryta upp dörren. Observera att äldre dörrar och dörrar som saknar klassning ofta kan brytas upp inom loppet av sekunder. En godkänd gallergrind kan också vara ett effektivt alternativ.

2. Installera ett inbrottslarm.

Ett hemlarm är dels avskräckande för inbrottstjuvar, och det förkortar dessutom tiden tjuven har i lägenheten. Dock är det viktigt att larmet hörs av grannarna, kontrollera med din hyresvärd om du får sätta upp en utomhussirén i trapphuset eller på fasaden.


3. Starta Grannsamverkan tillsammans med grannarna.

Grannsamverkan är effektiva även i lägenhetshus. Om det redan finns en grannsamverkan i ditt hus eller område, gå med och engagera dig i den. Om inte, kontakta Polisen eller kika på Grannsamverkans hemsida samverkanmotbrott.se.

4. Förvara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp eller bankfack.

Ett kassaskåp skyddar dina värdesaker från både stöld och brand. Det finns små varianter som får plats i ett skåp eller en garderob för bra priser. 

5. Märk dina värdesaker med MärkDNA och skriv upp dem på en inventarielista.

Stöldskyddsmärkning med MärkDNA har visat sig vara ett mycket effektivt stöldskydd, eftersom märkta föremål blir mycket mindre värda för tjuvar och hälare, och ökar risken att åka fast. Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Om du köper MärkDND så får du med dekaler att sätta på lägenhetsdörrens utsida, vilket kan ha en avskräckande effekt för tjuven.