• Få hjälp att komma igång!
    Ring: 08-22 00 90

Göteborgs unga kan inte vänta på bostad


En av de grupper som har det svårast att etablera sig på bostadsmarknaden är unga vuxna. Totalt är 213 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende i Sverige, 24 100 av dem finns i Göteborg enligt Hyresgästföreningen.

Unga vuxna sitter fast i en ond cirkel bestående av bostadsbrist kombinerat med höga hyror och höga trösklar för att få lån. Den cirkeln måste brytas och för att lyckas krävs nytänkande.

Under 2017 har byggandet nått rekordnivåer i Sverige enligt GP. Över 70 000 nya bostäder kommer att ha färdigställts innan året är slut. Ett exempel är det pågående projektet vid Lindholmshamnen med kooperativa hyresrätter, skriver de rödgröna i Fastighetsnämnden.


En av de grupper som har det svårast att etablera sig på bostadsmarknaden är unga vuxna.

Trots detta har många grupper svårt att efterfråga en bostad som är anpassad efter de egna behoven. En av de grupper som har det svårast att etablera sig på bostadsmarknaden är unga vuxna.

För många är hyra i andra hand för att ha någonstans att bo enda alternativet, vilket ofta betyder en hög hyra och mycket osäkra villkor. Den som redan har en svår situation får med andra ord också de sämsta villkoren.

Politiker, bostadssektorns parter och bankerna måste nu hjälpas åt och tänka nytt för att lösa situationen. Det är svårt att bli självständig om man inte kan få tag på en egen bostad.