Arbetslösheten sjunker i Malmö och Göteborg – Ökar i StockholmI slutet av 2017 var 366 000 personer inskrivna som arbetslösa i Sverige, detta är en minskning på 6 000 personer jämfört med 2016. 

Arbetsförmedlingen får en mildare start på 2018. Enligt Arbetsförmedlingens december statistik har arbetslösheten sjunkit med 7,5 procent under 2017. 

För två av Sveriges storstäder har arbetslösheten minskat sakta men säkert under 2017. I Göteborg gick arbetslösheten från 7,6 och landade på 7,4 procent. Samtidigt i hela Västra Götaland gick det ifrån från 6,9 till 6,5 procent. I Malmö sjönk arbetslösheten från 14,9 till 14,6 procent och Skåne län var arbetslösheten oförändrad. 

I samma veva som dem andra storstäderna sänker sin arbetslöshet, ökade arbetslösheten i Stockholm från 6,0 till 6,1 procent. I december ökade dessutom invånarantalet i huvudstaden till över 900 000 Stockholmare. 

Satsning på nyanlända

Den fallande arbetslöshet har haft en positiv påverkan på utrikes födda, dock är skillnaden mellan dem och inrikes födda fortfarande markant. 4,0 procent av arbetslösa är inrikes födda och 22,2 procent är utrikes födda. 

Arbetsförmedlingen har i år satsat på deras “extratjänst”. Extratjänst riktar sig mot arbetsgivare inom den offentliga sektorn eller i ideella föreningar som har utrymme att anställa långtidsarbetslösa elle nyanlända. 11 000 personer hade i december en så kallad extratjänst och arbetade främst inom kommunerna.  

Flytta för jobbet

Att behöva flytta för nytt jobb eller efter att man har blivit uppsagd är relativt vanligt. Flera tusen av användarna på Lägenhetsbyte.se letar nytt boende pga jobb. Att behöva byta lägenhet för jobbet anser många hyresvärdar som ett beaktansvärt skäl. Behöver du flytta för jobb?
Ta en hjälpande hand från Lägenhetsbyte.se och börja byt!