Vem får hyresrätten om vi skiljer oss?

1512725557299-vem-far-hyresratten.jpg 48.82 KB

Enligt SCB, under 2014 upplöstes 24 000 äktenskap och 2015 hade 25% av barnen i Sverige föräldrar som inte bodde ihop. Det finns massor av anledningar för ett par att skilja sig. Ibland sker det smärtfritt och ibland kan det skava länge. 

I samband med skilsmässan dyker det upp en del frågor angående hemmet. Om paret har skrivit ett bodelningsavtal delas de egendomar som paret köpt tillsammans upp beroende på vem som har det största behovet. Skulle sen en av dem få mer av de gemensamt köpta egendomarna, så står den ena den andra i skuld. Skulden baseras på värdet av de sakerna som den ena skulle få mer av. Men hur fungerar det med en hyresrätt som varken båda äger? 

Bedöma efter behovet

Om hyresrätten är ett gemensamt boende ska enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB) den av makarna som har det största behovet bo kvar i hyresrätten. 

Men hur bestäms det vem av de två som har störst behov att bo kvar? Ett bra exempel är att om det finns barn inblandade i skilsmässan och en av makarna får ensam vårdnad, ska den som har ensam vårdnad ta över hyresrätten. 

Andra faktorer som kan spela roll i vem som får hyresrätten är åldern, hälsan eller avståndet till jobbet. Hur man kommer överens om vem som får hyresrätten blir en fråga om vem som har störst behov av hyresrätten. Skulle man inte komma fram till en lösning kan det bli en tvist i domstolen eller att en bodelningsförrättare behöver avgöra.

Att byta hyresrätt är en lösning

Även om det är tuffa tider finns alternativ att byta lägenhet. Många av våra användare på Lägenhetsbyte går igenom en separation och har behovet att byta sin gemensamma hyresrätt till två mindre. Just en skilsmässa eller separation anses också vara ett beaktansvärt skäl hos hyresvärdarna att godkänna ett byte. 

Om du känner dig redo för att gå vidare så kan du alltid skapa ett konto på Lägenhetsbyte.se och börja leta efter ett nytt hem redan idag

Finns det barn inblandade, läs om hur du underlättar för barnen under en separation.