Frågor och svar

  1. hjälp / Din annons / Vad betyder "aktivitet"?

Vad betyder "aktivitet"?

Aktivitetsfältet visar hur aktiv och engagerad en annonsör är.

Aktiviteten mäts på flera olika sätt:

  • Hur ofta en loggar in
  • Hur ofta en skickar eller svarar på meddelanden
  • Hur ofta en gör intressemarkeringar
  • Bilder och utförlig beskrivning

Resultatet visas med stjärnor.