Frågor och svar

  1. hjälp / Kom igång / Hur fungerar byteslistan?

Hur fungerar byteslistan?

I Bytesförslag ser du alla bostäder som stämmer överens med dina önskemål. Vi visar också bostäder som är i närheten av dina önskemål.

Intressemarkera

Intressemarkeringar är första steget för att komma närmre ett byte som du är intresserad av. Var aktiv med dina bytesförslag och visa om du är intresserad eller inte.

Visa byteskedja

Klicka på Visa byteskedja för att se byteskedjan med bostäder som ingår i bytet. Är det ett triangelbyte kan det finnas flera olika byteskedjor och möjligheter att få just den bostad du är intresserad av.

Dolda byten

Om du vill hitta en annons du har dolt från dina bytesförslag, går du till filtret och markerar “Visa endast Nej-markerade”.