Frågor och svar

  1. hjälp / Kom igång / Hur fungerar byteslistan?

Hur fungerar byteslistan?

I bytesförslagen ser du alla bostäder som matchar och vill byta med dig.

Intressemarkeringar

Intressemarkeringar (ja/nej) är första steget för att komma närmre ett byte. Var aktiv med dina bytesförslag och visa om du är intresserad eller inte.

Detta är knappen för intressemarkering. Markera ja eller nej för att undvika att stoppa bytesprocessen för dig själv och andra.

Procentmätaren

Mätaren visar hur många som har intressemarkerat i bytesförslaget.

Ingen i bytesförslaget har intressemarkerat.
En i ett direktbyte har intressemarkerat.
En av tre i ett triangelbyte har intressemarkerat.
Två av tre i ett triangelbyte har intressemarkerat.
Alla har svarat ja till bytet, dags att gå på visning!

Visa byteskedja

Klicka på "Visa" för att se byteskedjan. Är det ett triangelbyte visas en siffra efteråt – det innebär att du har flera olika byteskedjor och möjligheter att få den bostad du är intresserad av.

Klock-ikonen

Någon har intressemarkerat din annons, och du har inte svarat.

Sov-ikonen

Du har intressemarkerat, och de andra har inte svarat.

Nej-markerade byten

Om du vill hitta en annons du har tackat nej till, kryssa i den här rutan: