Frågor och svar

  1. hjälp / Sajtens funktioner / Hur går själva bytet till?

Hur går själva bytet till?

För att ett byte ska bli av, måste alla ha tackat ja till varandras lägenheter. Efter visning tar ni kontakt med era respektive hyresvärdar. De kommer att tala om för er vilka dokument de behöver för att godkänna bytet.

Att hantera pappersarbete och föra dialog med hyresvärdarna kan vara tidskrävande. Med vår tjänst Bytesansökan kan vi ta hand om hela bytesprocessen åt er.

Läs mer om Bytesansökan.