Frågor och svar

  1. hjälp / Sajtens funktioner / Vad betyder pilarna i byteskedjan?

Vad betyder pilarna i byteskedjan?

Pilarna och färgerna visar hur annonsörer har svarat på ditt bytesförslag.

Grå pil Annonsören har inte svarat
Röd pil Annonsören har svarat Nej
Grön pil Annonsören har svarat Ja