Frågor och svar

  1. hjälp / Sajtens funktioner / Vad betyder pilarna i byteskedjan?

Vad betyder pilarna i byteskedjan?

Pilarna och färgerna visar hur annonsörer har svarat på ditt bytesförslag.

Grå pil Annonsören har inte svarat
Röd pil Annonsören har svarat Nej
Grön pil Annonsören har svarat Ja
Gul pil Annonsören har varit på visning i lägenheten