Frågor och svar

  1. hjälp / Sajtens funktioner / Vad finns för typ av byten?

Vad finns för typ av byten?

På Lägenhetsbyte.se kan byten se olika ut.

Direktbyte innebär att två personer byter lägenhet med varandra.

Triangelbyte innebär att tre personer ska byta med varandra. Detta skapar många fler byteskedjor samt ökar chanserna för ett lyckat byte. De flesta byten som genomförs är triangelbyten.

Manuellt direktbyte sker när två personer hittar varandras lägenheter utan att använda matchningsmotorn.

Triangelbyten och manuella direktbyten kan stängas av i inställningarna. Gå till Mina annonser, välj Redigera på den annons du vill ändra och Bytesinställningar för att ändra.