Frågor och svar

  1. hjälp / Sajtens funktioner / Vad finns för typ av byten?

Vad finns för typ av byten?

På Lägenhetsbyte.se kan byten se olika ut.

Tvåpartsbyte innebär att två personer byter lägenhet med varandra.

Trepartsbyte innebär att tre personer ska byta med varandra. Detta skapar många fler byteskedjor samt ökar chanserna för ett lyckat byte. De flesta byten som genomförs är trepartsbyten.

Byte utanför önskemål sker när två personer hittar varandras lägenheter utan att använda matchningsmotorn.

Trepartsbyten och byten utanför önskemål kan stängas av i inställningarna. Gå till Mina annonser, välj Redigera på den annons du vill ändra och Bytesinställningar för att ändra.