Gå tillbaka

Bytesansökan

Vi hjälper er under hela ansökningsprocessen

Läs mer och kom igång nedan

Enkelt, tidseffektivt, bekvämt och tryggt.

Bytesansökan är ett smidigt sätt att ansöka om lägenhetsbyte.

Slipp stress med insamling av de dokument som hyresvärden kräver. Vi hjälper dig från det att alla bytesparter är överens tills dess att ansökan hamnar hos era hyresvärdar. Använd Bytesansökan under ditt byte och säkerställ en bekväm och trygg ansökningsprocess!

I Bytesansökan ingår:

Kom igång med Bytesansökan direkt!

Har du redan en bytesansökan påbörjad?

Logga in på Bytesansökan

Du behöver vara inloggad och ha en annons för att påbörja en bytesansökan.

Logga in eller Kom igång gratis

Frågor och svar

Vem kan använda Bytesansökan?

Samtliga parter i byteskedjan måste vara överens om att alla vill använda Bytesansökan. Alla bytesparter ska ha konto och en aktiv annons hos Lägenhetsbyte.se.

Varför måste jag själv prata med hyresvärden?

Hyresvärdar vill oftast inte föra dialog med externa parter, utan endast ha direkt kommunikation med nuvarande och blivande hyresgäster.

Varför måste jag fylla i alla mina personliga uppgifter?

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna säkerställa att er bytesansökan i slutändan blir komplett och korrekt.

Hur avslutar jag min påbörjade bytesansökan?

Du väljer att avbryta den aktuella bytesansökan genom länken "Avbryt bytesansökan" när du är inloggad på Bytesansökan.

När måste jag senast skicka in min dokumentation?

Efter att samtliga i byteskedjan anmält sig, har ni 10 dagar på er att skicka in all efterfrågad dokumentation.

Vad gör jag om det uppstår problem med dokumentationen, eller om jag inte hinner?

Meddela oss och dina parter i byteskedjan om eventuella problem eller förseningar.

Jag hittar inte mitt hyreskontrakt?

Inga problem, kontakta din hyresvärd – de kan bistå med en kopia.


Får jag byta min lägenhet?

Har jag bytesrätt?

Det är tillåtet att byta lägenhet om du har ett giltigt hyreskontrakt, ett beaktansvärt skäl och godkännande från din hyresvärd, om inget annat avtalats. För att byte ska godkännas ska det även göras utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, det betyder att den nya hyresgästen ska vara skötsam och kunna betala hyran.

Vad är ett beaktansvärt skäl?

Ett beaktansvärt skäl innefattar i huvudsak:

Hur lång tid tar bytesansökan?

Det kan variera, men under normala omständigheter tar en bytesansökan 6-8 veckor att behandlas från att den skickats till hyresvärden. Under månaderna jun-aug samt dec-jan tar det ofta längre tid på grund av semestertider och röda dagar. Ett tvåpartsbyte har i regel något kortare handläggningstid än ett trepartsbyte. Alla byten handläggs enligt hyresvärdens interna rutiner. För frågor gällande handläggningstid, inflytt och övrigt som ej rör själva bytesansökan, vänligen kontakta er hyresvärd.

Hur går ett byte till?

Då samtliga i byteskedjan anmält sig till tjänsten erhålls information om vilka handlingar vi behöver för att kunna färdigställa en komplett ansökan. Signering sker enkelt och smidigt med BankID (meddela oss om ni inte har tillgång till BankID). Därefter paketeras och postas bytesansökan till respektive hyresvärd. När beslut är fattat meddelas ni muntligen eller skriftligen av hyresvärden. I de flesta fall utför er hyresvärd en besiktning av nuvarande lägenhet för att säkerställa skick och att inga olovliga ombyggnationer utförts. Ni kan bli tvungna att återställa de byggnationer/renoveringar som ej är fackmanna­mässigt utförda. Under förutsättning att besiktning är utförd och godkänd kallas ni till kontrakts­skrivning hos era respektive hyresvärdar.


Inkomstkrav

Jag är student

Bifoga beslut om studiemedel samt de tre senaste utbetalningarna, och underlag gällande extra inkomster (om sådana finns).

Jag är föräldraledig

Bifoga beslut om ersättning från Försäkringskassan samt de tre senaste utbetalningarna, och underlag gällande extra inkomster (om sådana finns).

Jag är egen företagare

Bifoga lönespecifikationer samt ett underskrivet intyg från din revisor som styrker detta. För att ytterligare stärka betalningsunderlag, bifoga även företagets balans och resultatrapport.

Vi ska flytta isär

Vid separation från make/maka/sambo och bodelning inte är slutförd alternativt samboavtal upphört kommer även denne behöva ge sitt medgivande till (signera) din bytesansökan. Du signerar själv den del av ansökningen som avser ditt nya tilltänkta boende. Personbevis samt kontaktuppgifter till tidigare make/maka/sambo ska bifogas bytesansökan.

Vi ska flytta ihop

Har ni varsin bostad går det bra att byta två lägenheter mot en. Om en person ska byta bostad och vill ha med sin blivande sambo på sitt nya hyresavtal är detta en fråga som måste tas med den nya hyresvärden. Personer som ej är tänkt som make/maka/sambo (exempelvis syskon, vänner, familjemedlem etc) har inte automatisk rätt att skrivas in tillsammans på det nya hyresavtalet. Detta tas i varje enskilt fall direkt med hyresvärden.

Personbevis för samtliga

Bifoga personbevis på samtliga i hushållet, även små barn oavsett ålder.

Vad är inkomstkraven hos en hyresvärd?

Olika hyresvärdar har olika krav på vilken inkomst som krävs för att bli godkänd som hyresgäst. Normalt efterfrågas 1,5–4 gånger årshyran. Detta beräknas på din inkomst före skatt. Avvikelser kan förekomma hos hyresvärdar som är en del av allmännyttan som istället för årshyra baserar inkomstkrav på ett fast belopp.

Hyresvärden har nekat mitt byte

I Bytesansökan ingår rådgivning vid nekat byte. Kontakta oss så hjälper vi er att se över er situation och era möjligheter. Om det finns anledning att misstänka att ni blivit nekade på felaktiga grunder går det att få detta prövat i Hyresnämnden.


Ytterligare läsning

Hyresnämnden har bra information om regler om lägenhetsbyte och att få bytet prövat i Hyresnämnden.

;