Allmänna villkor

Lägenhetsbyte Sverige AB:s villkor för dig som annonsör och som användare av tjänster på Lägenhetsbyte.se. Utöver dessa villkor gäller även för dig som användare Lägenhetsbyte Sverige AB:s vid var tid gällande cookiepolicy och sådana villkor som kan komma att tillhandahållas av Lägenhetsbyte Sverige AB separat. Genom att registrera dig på Lägenhetsbyte.se godkänner du följande villkor.

1. Annonsering

När du registrerar dig på Lägenhetsbyte.se får du möjlighet att annonsera din bostad på Lägenhetsbyte.se. Utöver annonsering ingår också matchning på vår digitala plattform i tjänsten. Lägenhetsbyte.se är Sveriges största bostadsbytarsajt. Vårt syfte med tjänsten är att hjälpa människor att byta bostad med varandra. För tjänsten annonsering gäller särskilt vad som anges här under punkt 1 och i övrigt vad som framgår av dessa allmänna villkor.

Garanti

Lägenhetsbyte.se lämnar inga garantier för att du lyckas byta din bostad via tjänsten. Vi lämnar inte heller några garantier för hur många bytesförslag och/eller matchade byten du får.

Innehåll

Du ansvarar själv för den information och det material som du publicerar. Det är enligt svensk lag förbjudet att erbjuda eller kräva pengar för byte av hyresrätter. Marknadsföring av egen eller annan verksamhet i annonstexter eller meddelanden på sajten är förbjudet. Annonsens bostadsfakta måste överensstämma med hyreskontraktet/objektsbeskrivningen.

Lägenhetsbyte Sverige AB förbehåller sig rätten att:

 • granska samtliga annonser
 • ändra i annonsens innehåll om det kan anses olämpligt eller inte följer reglerna för annonsering,
 • inaktivera annonser eller stänga av användare som inte följer reglerna för annonsering,
 • spara information du angivit om dig själv, din lägenhet och önskemål, och
 • publicera aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Lägenhetsbyte.se.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande.

Kostnadsfri testperiod

Som ny användare på tjänsten erbjuder vi en prova på period om 14 dagar utan krav på betalning eller till ett reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Syftet med ett Prova på-abonnemang är att användare ska kunna testa Betaltjänsten, eller delar av denna, under en begränsad period för att bilda sig en uppfattning om vilka bytesmöjligheter som finns. Under prova på perioden har användaren tillgång till begränsade delar av tjänsten. Lägenhetsbyte Sverige AB förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande avgränsa Prova på-abonnemangen och att dra tillbaka eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Drift

Din bytesannons kan publiceras på söksidor då våra webbsidor indexeras av sökmotorer. Lägenhetsbyte.se ansvarar inte för eventuella brister i informationen vi tillhandahåller eller för eventuella driftstopp eller buggar som kan uppstå.

Abonnemang

När du betalar din annons startas automatiskt ett abonnemang och du godkänner att din annons förnyas automatiskt med valt antal dagar (30, 90 eller 180) tills den dagen du väljer att avsluta ditt abonnemang och/eller avsluta din annonsering hos Lägenhetsbyte.se. Det är ingen bindningstid på ditt abonnemang; du kan när som helst avsluta det.

Prishöjningar

Du godkänner även eventuella prishöjningar som kan komma att ske under ditt abonnemang. Se hjälpsida för instruktioner för att avsluta abonnemanget. Det är ingen bindningstid på ditt abonnemang; du kan när som helst avsluta det. Ingen återbetalning råder för redan påbörjad abonnemangsperiod.

2. Bytesansökan

Som annonsör på Lägenhetsbyte.se får du tillgång till tjänsten Bytesansökan. Bytesansökan har som syfte att underlätta ansökningsprocessen på Lägenhetsbyte.se för våra annonsörers räkning. För tjänsten Bytesansökan gäller särskilt vad som anges här under punkt 2 och i övrigt vad som framgår av dessa allmänna villkor.

Garanti

Lägenhetsbyte Sverige AB garanterar inte att ditt önskade byte godkänns av berörd hyresvärd. Vi vill också upplysa dig om att villkor för beviljande av önskat byte följer av lag.

Uppdragets omfattning

Lägenhetsbyte Sverige AB får genom Bytesansökan behörighet att administrera och företräda dig i din ansökan om lägenhetsbyte. Uppdraget löper från din signering av anmälan till tjänsten med Bank-id tills dess att bytesansökan skickas in till din hyresvärd.

Bytesansökan administrerar aktuell ansökan om lägenhetsbyte och gör en objektiv bedömning av förutsättningar för att respektive berörd hyresvärd godkänner önskat byte innan ansökan om lägenhetsbyte skickas till dessa.

I samband med uppdraget godkänner du att Lägenhetsbyte Sverige AB:

 • tar kreditupplysning på dig
 • för samtal med din nuvarande hyresvärd om ditt hyresförhållande samt hyreshistorik, och
 • kontaktar uppgiven arbetsgivare eller annan referens angiven i din bytesansökan.

Lägenhetsbyte Sverige AB ansvarar inte för beslut om godkännande av ditt lägenhetsbyte eller för dialog med din hyresvärd. Du ansvarar själv för att ta upp och hantera frågor kring godkännande, tid för flytt, besiktningar, behandling av bytesansökan och övrigt relaterat till ditt lägenhetsbyte direkt med din hyresvärd.

Bytesansökan skickar in ansökan om lägenhetsbyte till respektive berörd hyresvärd tillsammans med följande dokument:

 • lönespecifikation för föreslagen hyresgäst eller motsvarande dokumentation på inkomst
 • aktuella anställningsavtal för er som ska byta,
 • kopia på nuvarande hyresavtal för samtliga i lägenhetsbytet,
 • kreditkontroll för föreslagen hyresgäst,
 • personbevis för samtliga hyresgäster i lägenhetsbytet,
 • kopior på hyresinbetalningar för föreslagen hyresgäst,
 • ditt skäl för lägenhetsbyte, och
 • manuell granskning och kvalitetssäkring av bytet.

Dokument som Bytesansökan ansvarar för

Bytesansökan ansvarar för att ta fram följande dokument:

 • bytesansökan
 • UC- kreditkontroll från föreslagen part till respektive hyresvärd, och
 • manuell granskning och kvalitetssäkring av ansökan samt objektiv bedömning av förutsättningarna för godkännande.

Dokument som du ansvarar för

Du ansvarar för att komplettera bytesansökan med:

 • ditt skäl för lägenhetsbyte
 • dina tre senaste lönespecifikationer eller motsvarande dokumentation på inkomst,
 • en kopia på ditt nuvarande hyresavtal,
 • arbetsgivarintyg,
 • Familjebevis för samtliga personer inblandade i bytet - beställs av Skatteverket. (Även personer som ej står på hyresavtalet, samt omyndiga barn.)
 • betalningsunderlag för dina tre senaste hyresinbetalningar.
 • Kopia på “Min UC”, som finns att beställa på www.minuc.se

Du försäkrar i och med ingånget uppdrag på heder och samvete att den information du lämnar till Lägenhetsbyte Sverige AB är korrekt och sanningsenlig, att samtliga bostäder som ingår i lägenhetsbytet är upptagna i ansökningshandlingarna samt att inga olovliga ekonomiska transaktioner förekommer i samband med lägenhetsbytet.

Oriktiga uppgifter eller olovliga ekonomiska transaktioner kan leda till att du blir uppsagd från din bostad och förlorar din hyresrätt.

Upptäcker Lägenhetsbyte Sverige AB att oriktigheter förekommer i samband med lägenhetsbyte rapporteras detta till berörd hyresvärd.

Lägenhetsbyte.se har rätt att neka handläggning av ett önskat lägenhetsbyte.

Åldersgräns

Användande av Bytesansökan kan endast göras av personer över 18 år.

Avslut under administrationsperioden

Om du avslutar tjänsten Bytesansökan efter påbörjad process d v s efter det att vi har påbörjat administrationen av din bytesansökan kan vi komma att blockera användningen av bytesansökan under en period. Detta för att motverka oseriösa byten.

3. Betalning

- Betalning med Klarna

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras i samband med att din annons aktiveras/uppgraderas eller när du köper någon av de extra tjänster som Lägenhetsbyte Sverige AB erbjuder. Vid abonnemang debiteras beloppet vid abonnemangets förnyelse.. Vid abonnemang debiteras beloppet vid abonnemangets förnyelse.
 • Kortbetalning: Beloppet reserveras på ditt kort och debiteras vid start av tjänsten. Vid abonnemang debiteras beloppet vid abonnemangets start/förnyelse eller när du köper någon av de extra tjänster som Lägenhetsbyte Sverige AB erbjuder.
 • Betala inom 14 dagar: Betalningsperioden är 14 dagar från tillgänglighetsdatum för tjänsten. De fullständiga villkoren du kan hitta här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

- E-postfaktura

När du betalar med faktura hos Lägenhetsbyte.se handlar du tryggt och enkelt. En e-postfaktura genereras när du valt faktura som betalningsalternativ. E-postfakturor skickas till den e-postadress du har registrerat dig med. Betalningstiden är 30 dagar.

Lägenhetsbyte använder sig av företaget Billogram AB för distribution av e-postfakturor.

- Kortbetalning

Lägenhetsbyte.se lagrar inga kortuppgifter.

Lägenhetsbyte.se använder DIBS vid kortbetalning. DIBS erbjuder ett säkert sätt att hantera återkommande betalningar. DIBS ansvarar för att kreditkortsnummer och koder hanteras säkerhetsmässigt i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

När du skapar ett abonnemang hos Lägenhetsbyte.se kan din betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av DIBS.

Betalningsvillkor

Klarna: Vid betalning med Klarna gäller klarnas köpvillkor. Du kan läsa dessa här. För mer information om ditt köp hänvisar vi dig att besöka Mitt Klarna.

Billogram: Kredittiden för köpet är 30 dagar från fakturadatum. E-postfakturan skickas i samband med att annonsen aktiveras, ny betalningsperiod påbörjas eller anmälan om bytesansökan accepterats av oss. En fakturaavgift om 5 kr kommer att läggas till på e-postfakturan. Vid utebliven betalning tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas till ett inkassobolag för inkassohantering, där ytterligare kostnader kan tillkomma.

4. Reklamation

I det fall du inte är nöjd med aktuell tjänst ska skriftlig reklamation skickas till Lägenhetsbyte Sverige AB, Box 6019, SE-102 31 Stockholm inom tre år från och med att du registrerar ett köp för nyttjande av den aktuella tjänsten. Tvist prövas i allmän domstol.

5. Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta företagets kundtjänst, info@lagenhetsbyte.se eller på telefon 08-22 00 90.

Om du uppenbart nyttjat tjänsten, genom upprepad kommunikation med andra annonsörer eller tagit del av kontaktinformation till andra annonsörer under ångerfristen accepterar du att:
(i) du samtycker till att tjänsten levereras under ångerfristen, och
(ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

Du har fortfarande rätt att säga upp ditt abonnemang.

6. Personuppgiftshantering

Lägenhetsbyte Sverige AB:s tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i dessa villkor är en förutsättning för din användning av Lägenhetsbyte.se och en förutsättning för tillhandahållandet av våra tjänster. Om du inte kan godta vår behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vid dig att avstå från annonsering och att i övrigt använda Lägenhetsbyte.se.

Lägenhetsbyte Sverige AB samlar in, registrerar, sparar och behandlar i övrigt personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Lägenhetsbyte.se, lägger ut en annons, skapar en bevakning av annonser, svarar på en annons, anmäler dig till Bytesansökan eller utför andra aktiviteter inom ramen för tjänsterna på Lägenhetsbyte.se.

Lägenhetsbyte Sverige AB behandlar även personuppgifter som samlas in när du använder olika tjänster på Lägenhetsbyte.se, t ex registrerar Lägenhetsbyte Sverige AB vilka funktioner du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på Lägenhetsbyte.se samt din ungefärliga geografiska position bl.a. baserat på den IP-adress du använder. Därutöver kan Lägenhetsbyte Sverige AB få information från andra källor t ex från annonsörer av reklam, analys och mätverktyg samt andra leverantörer och partners.

Personuppgiftshantering – annonsering

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

Lägenhetsbyte Sverige AB behandlar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress, telefonnummer), betalningsinformation och tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) samt information i din annons såsom bilder och text för att kunna fullgöra avtalet med dig. Det innebär att Lägenhetsbyte Sverige AB skapar en inloggningsfunktion, säkerställer din identitet, upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter, hanterar dina val (din profil och inställningar), möjliggör för dig att publicera och bevaka annonser, hanterar betalning i samband med att du använder tjänsten, hanterar och besvarar kommunikation från dig samt förhindrar och utreder missbruk av tjänsten, förhindrar försök till olovlig inloggning eller andra åtgärder som är förbjudna i lag eller enligt våra allmänna villkor samt förbättrar vår IT-miljö mot angrepp och intrång. Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera tjänsten Lägenhetsbyte.se, att administrera och besvara kommunikation från dig samt att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten.

Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende tjänsten, köp- och användargenererad data, tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) och information om hur du har interagerat med oss med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det innebär att Lägenhetsbyte Sverige AB anpassar tjänsten för att bli mer användarvänlig, tar fram underlag för att förbättra vår verksamhet och analyserar de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Ändamålen med behandlingen är att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten. Baserat på en intresseavvägning kan vi också komma att behandla dina personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer) för att tillhandahålla dig erbjudanden, nyheter och inspiration. Behandlingen sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse av att hålla kontakt med våra abonnenter, att marknadsföra vår tjänst mot våra abonnenter och att skapa ett mervärde för våra abonnenter. Även vår publicering av aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Lägenhetsbyte.se sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse av att ge dig ytterligare publicitet för din annons, att marknadsföra tjänsten och att förbättra din upplevelse av tjänsten.

I övrigt kan dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer), betalningsinformation och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Lägenhetsbyte.se använder sig vidare av olika e-post- och sms-funktioner för att underlätta för våra annonsörer samt för oss på Lägenhetsbyte.se. Användning av dina personuppgifter för sådan e-post och sms förutsätter att du samtyckt till behandlingen. Har du lämnat ett sådant samtycke kan du när som helst återkalla det genom att avanmäla dig härifrån på ditt konto eller kontakta oss, se Bolagsinformation nedan. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som har förekommit innan du återkallar samtycket.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

Lägenhetsbyte Sverige AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som Lägenhetsbyte Sverige AB och till av Lägenhetsbyte Sverige AB anlitad leverantör för behandling för vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. Lägenhetsbyte Sverige AB är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter, som sker av sådan leverantör, sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Till exempel kan Lägenhetsbyte Sverige AB komma att lämna ut dina uppgifter till betalningstjänstleverantörer, fakturatjänstleverantörer och i förekommande fall inkassotjänstleverantörer i syfte att hantera betalningar för ditt användande av tjänster inom ramen för Lägenhetsbyte.se och till systemleverantörer och datalagringsleverantörer. Därutöver kan dina uppgifter även komma att lämnas ut till andra partners såsom reklamkunder samt analys- och mätverktyg i syfte att förbättra din användarupplevelse och våra tjänster samt att tillhandahålla dig relevanta annonser och personliga erbjudanden då du besöker Lägenhetsbyte.se men även i syfte att ge dig relevanta och personliga annonser från oss då du besöker andra webbplatser.

Lägenhetsbyte Sverige AB kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betalningstjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

Till den del dina personuppgifter behandlas utanför det grundlagsskyddade området för Lägenhetsbyte.se gallras eller anonymiseras de i samband med att ditt abonnemang avslutas eller då ditt abonnemang har varit inaktivt i 24 månader, och vad avser information insamlad för att administrera och besvara kommunikation från dig 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats, vad avser information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten inom 24 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter att ditt abonnemang har avslutats om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.

Personuppgiftshantering - Bytesansökan

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

Lägenhetsbyte Sverige AB behandlar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress, telefonnummer), folkbokföringsadress, civilstånd och uppgifter om familjemedlemmar (t ex maka/make, partner eller sambo samt barn i hushållet), uppgifter om din inkomst och underlag härför (t ex utbetalning av lön, utbetalning av studiemedel eller ersättning från försäkringskassan), uppgifter om din arbetsgivare och din anställning, uppgifter om ditt hyresförhållande och din hyreshistorik, ditt bytesskäl och uppgifter om din ekonomiska situation i övrigt (t ex kreditupplysning) samt betalningsinformation och tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) för att kunna fullgöra avtalet med dig.

Det innebär att Lägenhetsbyte Sverige AB registrerar dig som användare av tjänsten Bytesansökan, säkerställer din identitet och din adress genom personbevis och Bank-id, upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter, administrerar och hanterar din bytesansökan (t ex genom att inhämta uppgifter angående din ekonomiska situation från kreditupplysningsleverantör, din arbetsgivare och din hyresvärd, inhämtar uppgifter om ditt hyresförhållande och din hyreshistorik från din hyresvärd, granskar och kvalitetssäkrar de uppgifter du lämnat för din bytesansökan, sammanställer inhämtade uppgifter i din bytesansökan samt lämnar dem till den hyresvärd din bytesansökan avser), hanterar betalning i samband med att du använder tjänsten, hanterar och besvarar kommunikation från dig, kommunicerar med övriga bytesparter samt förhindrar och utreder missbruk av tjänsten, förhindrar försök till olovlig inloggning eller andra åtgärder som är förbjudna i lag eller enligt våra allmänna villkor samt förbättrar vår IT-miljö mot angrepp och intrång. Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera tjänsten Bytesansökan, att administrera och besvara kommunikation från dig samt att förebygga, utreda och begränsa missbruk av Bytesansökan.

Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende tjänsten, köp- och användargenererad data, tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) och information om hur du har interagerat med oss med stöd av en s.k. intresseavvägning.

Det innebär att Lägenhetsbyte Sverige AB anpassar tjänsten för att bli mer användarvänlig, tar fram underlag för att förbättra vår verksamhet och analyserar de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Ändamålen med behandlingen är att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten.

I övrigt kan dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer), uppgifter i bytesansökan, betalningsinformation och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

Lägenhetsbyte Sverige AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som Lägenhetsbyte Sverige AB och till för bytesansökan angivna hyresvärdar.

Därutöver kan din information komma att lämnas ut till av Lägenhetsbyte Sverige AB anlitad leverantör för behandling för vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. Lägenhetsbyte Sverige AB är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter som sker av sådan leverantör sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Till exempel kan Lägenhetsbyte Sverige AB komma att lämna ut dina uppgifter till kreditupplysningsleverantörer i syfte att möjliggöra din bytesansökan och till betalningstjänstleverantörer, fakturatjänstleverantörer samt i förekommande fall inkassotjänstleverantörer i syfte att hantera betalningar för ditt användande av tjänsten. Därutöver kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till leverantörer av e-signeringsplattformar, avtalshanteringsystemleverantörer och datalagringsleverantörer samt till andra partners såsom reklamkunder samt analys- och mätverktyg.

Lägenhetsbyte Sverige AB kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betalningstjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

De personuppgifter som Lägenhetsbyte Sverige AB behandlar när vi utför uppdrag inom tjänsten Bytesansökan gallras eller anonymiseras 24 månader efter det att uppdraget slutförts i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden och vad gäller information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten samt för att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten inom 24 månader efter insamlandet.

Dina personuppgifter kan komma att sparas efter utgången av ovan angivna tidsperioder om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.

Personnummer

Lägenhetsbyte Sverige AB minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt och i de fall där så är möjligt använder vi istället ditt födelsenummer. Vi kommer därmed bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Cookies

Lägenhetsbyte.se använder också funktionella och analys-/marknadskakor på webbsidan. Analys-/marknadskakor används för statistik- och marknadsföringsändamål samt för produktutveckling i syfte att kunna ge dig bra råd och tips om tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder våra tjänster samt i syfte att analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra Lägenhetsbyte.se, erbjudanden och tjänster, se vår cookiepolicy. Användning av dina personuppgifter för detta ändamål (dvs. webbanalys och beteendemarknadsföring online) baseras också på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att hantera din cookieinställning i din webbläsare, se vår cookiepolicy.

Tredjepart

Om du väljer att logga in eller registrera dig med en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook, Google, Apple), kommer vi ta emot data från dessa leverantörer. Den data vi behandlar från tredjepartsleveranten är id, epost och profilbild.

Överföring till tredje land

Lägenhetsbyte Sverige AB kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES) genom användning av vissa tjänster (listade nedan). Dessa tjänster har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder genom sin Privacy-Shield certifiering och tillförsäkrar genom Lägenhetsbyte Sverige AB:s avtal med tjänsterna en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. För mer information om dessa skyddsåtgärder se:

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av Lägenhetsbyte Sverige AB anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Lägenhetsbyte Sverige AB. Du har även rätt att begära att Lägenhetsbyte Sverige AB rättar, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Lägenhetsbyte Sverige AB i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Lägenhetsbyte Sverige AB, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Lägenhetsbyte Sverige AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t ex om du byter till en annan tjänst som liknar Lägenhetsbyte.se.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du skriva till oss på den adress som anges under rubriken Bolagsinformation nedan.

Rätt att inge klagomål

Om du anser att Lägenhetsbyte Sverige AB:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan du ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/.

Personuppgiftsansvar

Lägenhetsbyte Sverige AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

7. Oegentligheter på sajten

På Lägenhetsbyte.se gäller samma regler som överallt annars. Svarta pengar, olaga hot, diskriminering, trakasserier och kränkningar är strikt förbjudet och inte minst olagligt. Lägenhetsbyte Sverige AB förbehåller sig rätten att läsa alla konversationer på sajten, i syfte att stoppa t.ex. otillåten handel mellan bytare.

Kontakta vår kundtjänst om du upplever att du blivit utsatt för något av ovanstående.

Inkludera så mycket information du kan när du kontaktar oss. För att vi ska kunna agera är det viktigt att detta finns i skrift, skärmdump, via e-brev, sms eller meddelande-funktionen på sajten samt att vi får annonsnummer till vår uppföljning av ärendet. Står ord mot ord är det dessvärre svårt att vidta åtgärder från vår sida.

Det är inte tillåtet att använda Lägenhetsbyte Sverige ABs plattformar för att marknadsföra eller länka till konkurrerande plattformar och tjänster. Lägenhetsbyte Sverige AB förbehåller sig rätten att inaktivera konton som inte följer uppsatta riktlinjer och de allmänna villkoren.

Maila oss på info@lagenhetsbyte.se eller ring 08-22 00 90 om du har något att rapportera gällande detta eller om du vill ha mer information.

8. Ändring av allmänna villkor

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra våra allmänna villkor. Uppdateringar av våra allmänna villkor publiceras på Lägenhetsbyte.se och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Lägenhetsbyte.se. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på Lägenhetsbyte.se och via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Om de uppdaterade allmänna villkoren inte godkänns av dig har du alltid rätt att avsluta ditt abonnemang.

9. Bolagsinformation

Lägenhetsbyte Sverige AB. Box 6019, SE-102 31 Stockholm.

Orgnr: 556685-6018. e-post: info@lagenhetsbyte.se, tel: 08-22 00 90.