Färre bilar och fler cyklar i Stockholm

stockholm-cykel-2.jpg 35.32 KB

Den 8 maj presenterades den nya trafik- och gatumiljöplanen för Stockholm innerstad. Förslagen är ett steg närmare projektet Vision för City 2030. I förslagen vill en minska trycket på trafiken i innerstan och skapa bilfria gator. Detta för att göra det smidigare att promenera, cykla eller resa med kollektivtrafiken. 

“Vi har gamla synder från 50- och 60-talet där man byggde mycket för bilarna. Nu är planen att ta tillbaka ytorna för stockholmarna”, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP).

Bredare gångvägar

I Stockholms stadshus förklarades att Gustaf Adolfs torg, Hamngatan, och Kungsgatan ska få bredare gångvägar och bli totalt fria från privatbilar. Detta för visionen att skapa ett mer miljövänligt Stockholm. Kostnaden för detta projekt kommer att hamna på 700 miljoner kronor.  
“Men vi räknar med att få medfinansiering från fastighetsägarna för de här projekten. De vill ha större ytor för gående och verksamheter”, säger Daniel Helldén.

En stad för alla

Stockholm växer och beräknas ha fått över 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Vision för City antogs år 2012 och är en inspirationskälla för hur Stockholms innerstad ska utvecklas för att kunna fungera som Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella centrum. Några av dessa projekt som faller inom Vision för City är bygget av Citybanan, Nobel Center på Blasieholmen och renoveringen av Sturegallerian. 

Läs mer om Vision för City på Stockholms stads hemsida.