Förskola nära hemmet, ingen garanti

daiga-ellaby-154931.jpg 1.94 MB

Alla har vi ett livspussel att få ihop. Att barnens förskola ligger nära hemmet är för många väldigt viktigt för att underlätta det vardagliga bestyret. Men hur gör man för att ens barn ska få gå till den förskola man önskar?


Var ute i god tid


Olika städer och till och med kommuner har olika regler för kö och intagning. Ta reda på vad som gäller i just kommunen som ni bor i. Och se till att ställa ditt barn i kö så snart det går för att öka chanserna till den förskolan du vill ha ditt barn på. 


Du är garanterad en plats


Garantin innebär rätt till plats från ett års ålder i kommunala förskolor och de icke kommunala förskolor som valt att ansluta sig till stadens gemensamma kö. Garanti ges senast inom tre månader från att ansökan inkommit 

Att få plats nära sitt hemGarantin gäller i första hand inom det område där du valt att stå i kö. Om plats inte kan erbjudas inom den stadsdel du önskat har den stadsdel där du är folkbokförd ansvar för att uppfylla garantin så nära hemmet som möjligt.

Om man får plats i ett område där man inte bor kan man välja att stå kvar i kön och byta om en plats blir ledig. Men då får man vara beredd på att byta förskola med kort varsel. 

Flest platser i augusti


Flest lediga platser är i augusti eftersom många barn då slutar för att börja skolan. Ett platserbjudande till augusti kan du få redan i början på året. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola. Erbjudande kan då bli med kort varsel.

När man ska flytta


Om du flyttar ska till en annan stadsdel och vill byta förskola ställ dig i kö innan du flyttar, så snart du vet vilken din nya adress blir. Du måste göra en helt ny ansökan. Ditt barn får ha kvar sin ”gamla” plats tills dess en ny plats erbjuds i det nya stadsdelsområdet. Om ni flyttar till en annan kommun har ni rätt att behålla den gamla platsen i högst två månader.