Hyresrättens hisnande historia

Group.png 11.03 MB

Hyresrätter har funnits i flera hundra år. Att man, mot betalning, får en plats att bo på är en väldigt normal utveckling i människans historia, men att hyra en bostad har inte alltid varit så tryggt och enkelt som idag.

Hyresrättens historia
Fram till början av 1900-talet var det fritt fram för hyresvärden att själv sätta regler för uthyrningen och hyresgästen var oftast tvungen att bara acceptera det som stod i kontraktet. Det dröjde ända tills 1907 innan rättsförhållandet mellan en hyresvärd och en hyresgäst började regleras.


Bostadsbrist och bostadsnöd 
I början av 1900-talet var den svenska bostadsstandarden bland de sämsta i hela Europa. Folk vräktes ut på öppen gata och man var tvungen att ta sitt pick och pack klara sig själv. 
Under 1910-talet blev bostadsbristen en politisk fråga för arbetarrörelsen och 1916 bildades Hyresgästföreningen. Tio år efter att 1907 års lag kom började första världskriget och det blev åter kaotiskt på hyresmarknaden. En hyreslägenhet kunde byta ägare flera gånger per år och orimliga hyreshöjningar tvingade ut folk på gatan återigen. Detta blev självklart ett stort problem för många och en lag infördes 1917 som skulle hindra dessa orimliga hyreshöjningar. Man passade även på att kriminalisera ockerhyror. Lagen blev dock bara en tillfällig under kriget och avskaffades 1923 och som följd av detta steg hyrorna återigen i en dramatisk takt.


Försök till lösningar
Bostadsbristen är nu så svår att kommuner inte har något annat val än att ta fram lösningar som t ex. nödbostäder. År 1923 bildades HSB som fick till uppgift att förse sina medlemmar med billiga och bra bostäder. 


Folkhems-Sverige föds
Efter kriget var det högkonjunktur i Sverige, det ledde till att fler bra bostäder som de flesta hade råd med byggdes. 1928 höll partiledaren för Socialdemokraterna, Per Albin Hansson, sitt kända folkhemstal där han pratade om riktningen för det samhälle som socialdemokraterna ville bygga. 
En bostadssociala utredning, som började i början av 1930-talet och pågick ända tills 1947, innebar stora förändringar för svensk bostadspolitik. Standarden på hyresrätter höjdes drastiskt, besittningsrätten till en förhyrd lägenhet infördes och kommunerna inrättar hyresnämnder.

Detta är början på vår tids hyresmarknad, mellan 1964 och 1975 byggdes 1,4 miljoner bostäder. År 1968 reformerades jordabalken kapitel 12, alltså hyreslagen, och innebar stora fördelar för hyresgästerna.