Så påverkas hyresrätten av riksdagsvalet

bild.jpg 255.71 KB

Den 9 September är det val i Sverige. För oss svenskar är omständigheterna för vårt boende viktigt och bostadspolitiken är en het fråga. Hur minskar vi bostadsbristen i Sverige och hur ska alla ha råd till det boende som passar just dem? Här sammanfattar vi lite av vad de olika politiska partierna vill med Sveriges bostadspolitik. 


Fler bostäder till rätt pris

Inför valet i år finns en kärnfråga som de flesta partier engagerar sig i - hur fler bostäder ska byggas och till rätt pris. Lösningarna ser väldigt olika ut mellan partierna, med en tydlig blockskillnad.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet men också Miljöpartiet – är mer positiva till att ekonomiskt stödja byggande än vad de borgerliga partierna är. Den här mandatperioden har regeringen gjort så genom investeringsstödet, som syftar till att bygga hyresrätter med något lägre hyror. V vill se ett ännu större statligt ansvar för bostadsbyggandet, medan S inte utesluter det.

På den borgerliga sidan vill man hellre öka bostadsbidragen till privatpersoner och stoppa statligt stöd till byggbolag. Vissa partier i högerblocket vill också förenkla och luckra upp särskilda krav för lägenheter.Kan valet 2018 påverka hur mycket du betalar i hyra? 

De olika partierna har olika åsikter om hur hyressättningen ska gå till. Hyressättningen, som avgör hur hyran ska bestämmas för olika hyresrätter i Sverige, bestäms genom beslut i riksdagen. I nuläget har vi ett förhandlings- och bruksvärdessystem som innebär att Hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar för att nå fram till rimliga hyror. 

– De rödgröna partierna föreslår ingen förändring av dagens system för hyressättning utan vill behålla förhandlings- och bruksvärdessystemet. 
Hos Alliansen finns förslag på att avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och införa marknadshyror. Marknadshyra kallas den hyra som en fastighetsägare och en hyresgäst kommer överens om inför ett hyresavtal, om det inte finns lagar som styr och begränsar hyran.Ökad standard på hyresrätter

De rödgröna partierna och Liberalerna vill stärka hyresgästers rätt till inflytande vid större renoveringar, medan SD ställer sig positiva till att se över frågan. Flera partier, även KD och M, öppnar för att låta standarden i hyresrätter variera mer, med möjlighet till lägre hyra mot lägre standard.
Centerpartiet sticker ut genom att istället vilja begränsa hyresgästers inflytande, i det att Hyresgästföreningen ska få mindre makt i förhandlingar om presumtionshyror.


Källa: Hyresgästföreningen och Dagensarena.se