Socialdemokraterna vill införa lågtrafiksbiljetter

sl-kort.jpg 34.87 KB

Den 9 januari 2017 plockade SL bort zongränspriserna. Istället sattes ett fast pris på 830:- för  vuxna och 550:- för studenter, ungdomar och pensionärer, som gäller för alla zoner. Inför 2018 planerar SL att höja priset ytterligare med 30:-. 


Sänkt pris innan rusningstrafik

Prishöjningen har bemötts med både kritik och värme, där personer som tidigare pendlat mellan de olika zonerna kan resa billigare medan personer som reser inom en zon behöver öppna plånboken mer.

I samband med detta har Socialdemokraterna kommit med förslaget att sänka priset med lågtrafik-kort. Ett SL-kort som gäller när trafiken är lugnare och många vagnar och bussar går tomma.

“Studier visar att en sådan här reform behövs. Att resa när det inte är rusningstid”, säger Talla Alkurdi (S) till Mitt i.


Uppmuntrar att resa i lågtrafik

I sitt förslag presenterar Socialdemokraterna att biljetterna ska ha mellan 30-50% rabatt vilken ska ges på alla typer av biljetter (helpris, student, pensionär etc). De uppmuntrar även människor att resa mellan tiderna 09.30-15.30 då det är som minst resande i kollektivtrafiken. Socialdemokraterna vill även satsa på ett flertal biljettförslag. Bland annat föreslås det att åldern för barn att åka gratis i vuxet sällskap ska öka från sju till tolv år.

Hur mycket detta skulle kosta SL i förlorade intäkter är något som Socialdemokraterna inte har räknat på.  
“Det vill vi ge förvaltningen i uppdrag att utreda. Men vår ambition skulle vara att införa det här”, berättar Talla Alkurdi (S).