Vem får byta lägenhet?

63c111ea-d02b-4f7e-8f5e-4cc82ce32824.jpg 81.9 KB
I Sverige är det är tillåtet att byta sin bostadslägenhet mot en annan bostad. Även triangelbyten och andra kedjebyten räknas som byten.

Det anses också vara ett byte när någon byter en hyresrätt mot en bostadsrätt eller en hyresrätt mot ett en- eller tvåfamiljshus. En hyresgäst har rätt att byta så snart han eller hon har ett löpande förstahandskontrakt. Hyresgästen behöver alltså inte ha bott en viss tid i lägenheten innan han eller hon kan byta sin lägenhet.

Bytet förutsätter att samtliga hyresvärden som är inblandade i bytet godkänner det. Om hyresvärden inte går med på bytet, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. Om man byter lägenhet utan att man fått tillstånd riskerar man att förlora sin lägenhet.

Förutsättningar.

Det finns vissa förutsättningar för att hyresnämnden ska bevilja bytet, dessa förutsättningar ska även hyresvärdarna ta hänsyn till.

  1. Hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl till att byta lägenhet. Den som vill byta en lägenhet som han eller hon en gång har fått i byte (upprepat byte) måste ha något starkare skäl om bytet sker inom cirka ett år från det han eller hon första gången fick lägenheten i byte.
De vanligaste “beaktansvärda” skälen för lägenhetsbyte:

  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, exempelvis ­önskemål om lägre hyra.
  • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.
  • Ändrade familjeförhållanden. Om behovet av en större eller mindre lägenhet beror på exempelvis, tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Väsentligt förbättrad boendestandard. Om du kan få en väsentligt förbättrad bostadsstandard genom bytet kan detta utgöra ett beaktansvärt skäl.
2. Bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran. Inte heller andra särskilda skäl talar mot bytet, som när det till exempel har förekommit otillåten ersättning (“svarta pengar”).

Hyresnämnden.

Om hyresvärden inte går med på lägenhetsbytet, kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden och få saken prövad. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol, som till exempel Hyresnämnden, är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler.